Thursday, June 10, 2010

PEREALISASIAN ITEM SEJARAH


A) PEREALISASIAN ITEM SPM
1. PEREALISASIAN ITEM

a) MENU UTAMA b) PENTAKSIRAN c) KESAHAN d) KONSTRUK e) ITEM & CIRI
f) KATA TUGAS g) ITEM OBJEKTIF h) ITEM SUBJEKTIF i) PEREALISASIAN ITEM
j) REKA BENTUK ITEM
2. JSI PMR
a) MENU UTAMA b) JSI TING 1 c) JSI TING 2 c) JSI TING 3
3. JSI SPM
a) MENU UTAMA b) JSI TING 4 KERTAS 1 c) JSI TING 4 KERTAS 2
d) JSI TING 5 KERTAS 1 e) JSI TING 5 KERTAS 2 f) CONTOH JSI SEJARAH SPM KERTAS 1 g) CONTOH JSI SEJARAH SPM KERTAS 2
4. ANALISA ITEM
a) MENU UTAMA b) CONTOH BORANG ANALISA ITEM INDIVIDU
c) CONTOH ANALISA ITEM PMR d) CONTOH ANALISA ITEM SPM KERTAS 1
e) CONTOH ANALISA ITEM SPM KERTAS 2
B) PEREALISASIAN ITEM STPM
1. KONSEP ASAS
2. KURSUS PENGGUBALAN
3. TAKSONOMI BLOOM
4. MPM
5. TEKNIK GUBAL ITEM ESEI

0 comments:

Post a Comment