Thursday, October 6, 2011

SOALAN KBKK SEJARAH SPM (JPN JOHOR)


1. Soalan
2. Jawapan

SOALAN PERCUBAAN SEJARAH SPM NEGERI (RINGKASAN)


1. Ting 4
2. Ting 5

JAWAPAN SOALAN PEPERIKSAAN SEJARAH PMR 2011

1

C

16

A

31

C

46

D

2

A

17

B

32

B

47

C

3

B

18

A

33

D

48

A

4

D

19

C

34

C

49

C

5

D

20

B

35

D

50

A

6

B

21

A

36

A

51

B

7

C

22

D

37

C

52

D

8

B

23

A

38

D

53

A

9

B

24

D

39

B

54

D

10

C

25

C

40

A

55

C

11

B

26

A

41

B

56

A

12

B

27

C

42

A

57

D

13

D

28

C

43

D

58

B

14

B

29

D

44

B

59

B

15

D

30

A

45

C

60

D