Thursday, June 10, 2010

NOTA POWER POINT


1. TINGKATAN 1
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11
2. TINGKATAN2
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8
3. TINGKATAN 3
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7
4. TINGKATAN 4
BAB 1 MENU UTAMA, PRA SEJARAH, CIRI, HWANG HO, INDUS, MESIR PURBA,
MESOPOTAMIA
BAB 2
MENU UTAMA, PENGENALAN, SISTEM SOSIAL, FALSAFAH, AGAMA &
AJARAN, PERLUASAN KUASA, PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN,
PENDIDIKAN, PENINGKATAN EKONOMI, PENINGKATAN SOSIAL,
PERUNDANGAN, SAINS & TEKNOLOGI, SENI BINA, SUMBANGAN
TAMADUN
BAB 3 MENU UTAMA, PENGENALAN, BENTUK KERAJAAN AWAL, PENGARUH
HINDU-BUDDHA
BAB 4
MENU UTAMA, PENGENALAN, KEHIDUPAN NABI, KERSULAN NABI,
PENYEBARAN ISLAM, REAKSI MASYARAKAT

BAB 5 MENU UTAMA, HIJRAH, PEMBUKKAN KOTA MAKKAH, PENYEBARAN
ISLAM,PERJANJIAN AQABAH, PERJANJIAN HUDAIBIYAH, PIAGAM
MADINAH

BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10
5. TINGKATAN 5
BAB 1 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 2
MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 3 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 4 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 5 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3,2, 3.3
BAB 6 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 7 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2, 3.3
BAB 8 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 9MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2

4 comments:

Muhd Fitri Bin Jeffry said...

i like

Amir Aizuddin said...

bosan

Nur Haziqah said...

Terima kasih!!!!

wiNNiE said...

why i cant download tingkatan5 bab1 >.<

Post a Comment