Tuesday, June 29, 2010

SEJARAH SPM - MODUL PERKASA PAHANG (LATIHAN OBJEKTIF, STRUKTUR DAN ESEI)

1. TINGKATAN 4
BAB 1 (Soalan, Jawapan)
BAB 2 (Soalan, Jawapan)
BAB 3 (Soalan, Jawapan)
BAB 4 (Soalan, Jawapan)
BAB 5 (Soalan, Jawapan)
BAB 6 (Soalan, Jawapan)
BAB 7 (Soalan, Jawapan)
BAB 8 (Soalan, Jawapan)
BAB 9 (Soalan, Jawapan)
BAB 10 (Soalan)
2. TINGKATAN 5
BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7 , BAB 8, BAB 9

Tuesday, June 22, 2010

NOTA MINDA TING 1


BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 9, BAB 10, BAB 11

NOTA PADAT PMR


1. TING 1
BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 9, BAB 10, BAB 11
2. TING 2
BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8
3. TING 3
BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7

Sunday, June 13, 2010

LATIHAN SEJARAH STPM


1. SEJARAH KERTAS 1
a) TAMADUN DUNIA
b) TAMADUN ISLAM
2. SEJARAH KERTAS 2
TEMA 1 (A, B), TEMA 2 (A, B),TEMA 3 (A, B),TEMA 4 (A)
3. SEJARAH STPM JPNJ 07
a) KERTAS 1
b) KERTAS 2
4. SEJARAH STPM JPNJ 08
a) KERTAS 1 (BHGN A, BHGN B)
b) KERTAS 2 TEMA 1 (A, B), TEMA 2 (A, B)

LATIHAN SEJARAH SPM


1. LATIHAN KBKK
a) TINGKATAN 4
MUKA DEPAN, SENARAI KANDUNGAN, BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7 BAB 8, BAB 9, BAB 10
b) TINGKATAN 5
MUKA DEPAN, SENARAI KANDUNGAN, BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 9
2. LATIHAN OBJEKTIF TINGKATAN 4 & TINGKATAN 5
3. PROGRAM TUDINGAN TING 4 & TING 5
4. PRA UJIAN SPM PPD MELAKA TENGAH
a) KERTAS 1 SET 1 (SOALAN & JAWAPAN), SET 2 (SOALAN & JAWAPAN), SET 3 (SOALAN & JAWAPAN)
b) KERTAS 2 SET 1 (SOALAN & JAWAPAN), SET 2 (SOALAN & JAWAPAN), SET 3 (SOALAN & JAWAPAN)
5. GERAK GEMPUR KELANTAN
a) KERTAS 1 SET 1, SET 2, SET3, SET 4, SET 5, SKIMA SET1-5
b) KERTAS 2 SET 1 (SOALAN & SKIMA), SET 2 (SOALAN & SKIMA), SET 3 (SOALAN & SKIMA), SET 4 (SOALAN & SKIMA), SET 5 (SOALAN & SKIMA)

LATIHAN SEJARAH PMR


1. LATIH TUBI PANGKOR
a) TING 1 (SOALAN & JAWAPAN)
b) TING 2 (SOALAN & JAWAPAN)
c) TING 3 (SOALAN & JAWAPAN)
2. MODUL KECEMERLANGAN SEJARAH PMR JPN MELAKA
MUKA DEPAN, SENARAI KANDUNGAN
a) TING 1 BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 9, BAB 10, BAB 11
b) TING 2 BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7, BAB 8
c) TING 3 BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 4, BAB 5, BAB 6, BAB 7
3. UJIAN PRA PMR PPD MELAKA TENGAH
SET 1 (SOALAN & JAWAPAN), SET 2 (SOALAN & JAWAPAN), SET 3 (SOALAN & JAWAPAN),

Saturday, June 12, 2010

MODUL PPD ALOR GAJAH


TINGKATAN 4
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 (1) BAB 7 (2) BAB 7 (3) BAB 8 BAB 9 BAB 10 (1) BAB 10 (2) BAB 10 (3)
TINGKATAN 5
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9

KAEDAH P&P


1.TEKNIK MENGAJAR BERKESAN
2. KEPENTINGAN PENGAJARAN BERKESAN
3. AKRONIM SEJARAH
4. KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH BERKESAN
5. KAEDAH PENGAJARAN
6. KAEDAH PENGGUNAAN BUKU TEKS
7. KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH
8. MOTIVASI PELAJAR CEMERLANG
9. NOTA KAEDAH
10. PENDOKUMENTASIAN KAEDAH MAIN
11. STRATEGI BERKESAN BELAJAR SEJARAH
12. TEKNIK MAIN
13. TIP ULANGKAJI SEJARAH PMR
14. TIPS PELAJAR CEMERLANG

ANALISA SOALAN PEPERIKSAAN & TAJUK PENTING 2010


1. ANALISA PMR
2. ANALISA SPM & TAJUK PENTING
3. ANALISA STPM & TAJUK PENTING

Thursday, June 10, 2010

PANDUAN PENANDAAN KERTAS 2 SEJARAH STPM

1. PENANDAAN KERTAS 2 SPM
2. PEMARKAHAN SEJARAH STPM

PEREALISASIAN ITEM SEJARAH


A) PEREALISASIAN ITEM SPM
1. PEREALISASIAN ITEM

a) MENU UTAMA b) PENTAKSIRAN c) KESAHAN d) KONSTRUK e) ITEM & CIRI
f) KATA TUGAS g) ITEM OBJEKTIF h) ITEM SUBJEKTIF i) PEREALISASIAN ITEM
j) REKA BENTUK ITEM
2. JSI PMR
a) MENU UTAMA b) JSI TING 1 c) JSI TING 2 c) JSI TING 3
3. JSI SPM
a) MENU UTAMA b) JSI TING 4 KERTAS 1 c) JSI TING 4 KERTAS 2
d) JSI TING 5 KERTAS 1 e) JSI TING 5 KERTAS 2 f) CONTOH JSI SEJARAH SPM KERTAS 1 g) CONTOH JSI SEJARAH SPM KERTAS 2
4. ANALISA ITEM
a) MENU UTAMA b) CONTOH BORANG ANALISA ITEM INDIVIDU
c) CONTOH ANALISA ITEM PMR d) CONTOH ANALISA ITEM SPM KERTAS 1
e) CONTOH ANALISA ITEM SPM KERTAS 2
B) PEREALISASIAN ITEM STPM
1. KONSEP ASAS
2. KURSUS PENGGUBALAN
3. TAKSONOMI BLOOM
4. MPM
5. TEKNIK GUBAL ITEM ESEI

NOTA POWER POINT


1. TINGKATAN 1
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11
2. TINGKATAN2
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8
3. TINGKATAN 3
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7
4. TINGKATAN 4
BAB 1 MENU UTAMA, PRA SEJARAH, CIRI, HWANG HO, INDUS, MESIR PURBA,
MESOPOTAMIA
BAB 2
MENU UTAMA, PENGENALAN, SISTEM SOSIAL, FALSAFAH, AGAMA &
AJARAN, PERLUASAN KUASA, PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN,
PENDIDIKAN, PENINGKATAN EKONOMI, PENINGKATAN SOSIAL,
PERUNDANGAN, SAINS & TEKNOLOGI, SENI BINA, SUMBANGAN
TAMADUN
BAB 3 MENU UTAMA, PENGENALAN, BENTUK KERAJAAN AWAL, PENGARUH
HINDU-BUDDHA
BAB 4
MENU UTAMA, PENGENALAN, KEHIDUPAN NABI, KERSULAN NABI,
PENYEBARAN ISLAM, REAKSI MASYARAKAT

BAB 5 MENU UTAMA, HIJRAH, PEMBUKKAN KOTA MAKKAH, PENYEBARAN
ISLAM,PERJANJIAN AQABAH, PERJANJIAN HUDAIBIYAH, PIAGAM
MADINAH

BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10
5. TINGKATAN 5
BAB 1 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 2
MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 3 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 4 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 5 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3,2, 3.3
BAB 6 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 7 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2, 3.3
BAB 8 MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2
BAB 9MENU UTAMA, OBJEKTIF, 3, 3.1, 3.2

SOALAN PEPERIKSAAN SEBENAR

1. SEJARAH PMR 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2. SEJARAH SPM KERTAS 1 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, JAWAPAN
3. SEJARAH SPM KERTAS 2 TING 4 2004-2008
4. SEJARAH SPM KERTAS 2 TING 5 2004 - 2008

CERAMAH TEKNIK MENJAWAB SEJARAH

1. SEJARAH PMR
2. SEJARAH SPM
3. SEJARAH STPM KERTAS 1
4. SEJARAH STPM KERTAS 2
5. KATA TUGAS STPM

SUKATAN, HSP & RANCANGAN HARIAN 1. SUKATAN PELAJARAN
 2. SUKATAN STPM (BHGN A, BHGN B)
 3. HSP TINGKATAN 4 (A)
 4. HSP TINGKATAN 4 (B)
 5. HSP TINGKATAN 5 (A)
 6. HSP TINGKATAN 5 (B)
 7. HSP TING 1 & 2
 8. HSP TING 3
 9. RANCANGAN PELAJARAN KERTAS 2 TING 6 ATAS
 10. RANCANGAN PELAJARAN KERTAS 2 TING 6 RENDAH
 11. RANCANGAN PELAJARAN TING 5
 12. RANCANGAN PELAJARAN TING 4
 13. RANCANGAN PELAJARAN TING 3
 14. RANCANGAN PELAJARAN TING 2
 15. RANCANGAN PELAJARAN TING 1